På resa

Är du på väg utrikes? Kom ihåg att förbereda dig i tid!

Finländarna reser mycket både till länder som ligger nära och längre bort. Förutom de sedvanliga semesterresorna har äventyrs- och upplevelseresorna blivit allt mer populära. Även äldre, sjuka och gravida vill njuta av resandet och det är vanligt att man åker för att träffa släktingar och vänner i ett tidigare hemland.

Det är viktigt att resenären i ett tidigt skede tar reda på hälsoriskerna i det området dit man planerar åka. Om resenärens hälsa är oklanderlig lönar det sig att inleda förberedelserna 1 - 2 månader före om det gäller en resa till tropikerna och några veckor före om det gäller en resa till Syd-Europa. Om resenären har en allvarlig sjukdom, som t.e.x. diabetes i dålig vårdbalans eller hjärtsvikt är det bra att inleda förberedelserna redan tre månader på förhand. På detta sätt hinner man både vaccinera och ordna med förebyggande åtgärder utan att det sker under tidspress.

Aktuell information om landets säkerhetstillstånd är också viktigt för resenären. Glöm inte heller reseförsäkringen och de vanligaste hälsoriskerna som resenären i allmänhet kommer i kontakt med: turistdiarré, alkohol, trafiken och sexuellt överförda sjukdomarna.

Var kan jag få hjälp?

  • Se kontaktuppgifter i vänstra kanten

Kontakt med anhöriga

Att lägga in telefonnummer för akuta situationer i sin mobil kan visa sig vara nyttigt framför allt vid utlandsresor. ICE (in case of emergency, ”om det händer en olycka”) innebär att man sparar den anhörigas telefonnummer i mobilens adressbok under denna förkortning.

Reseanmälan

Genom denna tjänst kan du som reser, flyttar eller redan bor utomlands, särskilt i riskfyllda områden, göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

Håll reda på dina vaccinationer!

Läs mera om På resa

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 26.02.2020