Elektroniska tjänster

Laboratoriets elektroniska tidsbeställning samt information om elektronisk anmälning och påminnelse med SMS. Se menyn i högra kanten. 

Senast uppdaterad 26.06.2018