Servicesedlar

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter.

Enligt Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 1§ är syftet med servicesedlar inom social- och hälsovården att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.
 
Servicesedeln är ett alternativ som social- och hälsovårdsverket erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna. Dessutom producerar social- och hälsovårdsverket service i egen regi. Beviljandet av servicesedel baseras alltid på bedömningen av servicebehov, som görs av yrkesperson inom social- och hälsovårdsverket. Med servicesedel kan klienten själv välja serviceproducent som Social- och hälsovårdsverket har godkänt enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.

För service som producerats med servicesedel kan klienten inte få ersättning av FPA eller hushållsavdrag.

Då klienten och serviceproducenten avtalar om service vid användning av servicesedlar är social- och hälsovårdsverket inte avtalspart eftersom det är frågan om ett avtal mellan klienten och serviceproducenten.

Senast uppdaterad 28.09.2020