Servicesedlar för äldre

Inom äldreomsorgen produceras service för äldre även genom servicesedlar. Som serviceproducent kan du erbjuda:

  • tillfällig och regelbunden hemvård
  • närståendevård med avlastning i hemmet,
  • närståendevård som lagstadgad ledighet med heldygnsvård,
  • effektiverat serviceboende samt
  • dagverksamhet. 

Sedeln har ett fastslaget värde för öppenvårdstjänster förutom regelbundna hemvården som är inkomstrelaterad. Sedeln för effektiverat serviceboende är också inkomstrelaterad.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. Servicebehovet och beslut om service framgår i klientens vård- och serviceplan.

En eventuell skillnad mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln (= självriskandelen) betalar klienten åt serviceproducenten.

Sök till servicesedelproducent

Ansökan om att bli servicesedelproducent görs elektroniskt via palse.fi portalen. Alla bilagor som behövs för ansökan överförs via portalen elektroniskt. Ansökan om att bli servicesedelproducent kan göras fortlöpande under året och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

För att ansöka eller anmäla om att bli servicesedelproducent måste man registrera sig i palse.fi -portalen. Efter registreringen kan man logga in i palse.fi -portalen med användarnamnet och lösenordet som man skapat och där fylla i ansökningsblanketten för den eftersökta tjänsten.

Du slipper till ansökningarna så här: 

  1. Gå till adressen www.palse.fi   

  2. Välj För företag

  3. Logga in

  4. Välj Ansökning och anmälning att bli serviceproducent

  5. Välj Ansökning över att bli servicesedelproducent

Ansökningarna finns under Staden Jakobstad, social-och hälsovårdsverket. 

Till varje enskild service måste man göra en egen ansökan.

Om du har tekniska problem som gäller portalen kontakta portalens kundtjänst:

tfn 010 470 9689 (vardagar kl. 9-16)
portaali@palse.fi

Regelböcker

Är du klient och behöver information om själva verksamheten?

Senast uppdaterad 04.06.2021