Servicesedlar för funktionshindrade

Inom handikappomsorgen erbjuds personlig assistans för funktionshindrade även genom servicesedlar. Som serviceproducent kan du ansöka om att bli godkänd producent.

Klienten som beviljats personlig assistans kan själv välja serviceproducent efter att hen beviljats rätten.

Servicesedeln har ett fastslaget värde som social- och hälsovårdsverket betalar till serviceproducenten.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. Serviceproducenten fakturerar inte klienten.

Du som är serviceproducent kan ansöka om att bli godkänd serviceproducent med nedanstående ansökningsblankett. Krav och regler framgår i regelböckerna. Social- och hälsovårdsverket godkänner serviceproducenterna enligt vissa fastställda kvalitetskriterier. 

Ansökningsblanketter

Pdf-blankett: Anmälan om privat socialservice, Regionförvaltningsverkets blankett

Regelböcker

 

Är du klient och behöver information om verksamheten?

 

Senast uppdaterad 05.11.2020