Servicesedlar för funktionshindrade

Inom handikappomsorgen erbjuds personlig assistans för funktionshindrade även genom servicesedlar. Som serviceproducent kan du ansöka om att bli godkänd producent.

Klienten som beviljats personlig assistans kan själv välja serviceproducent efter att hen beviljats rätten.

Servicesedeln har ett fastslaget värde som social- och hälsovårdsverket betalar till serviceproducenten.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. Serviceproducenten fakturerar inte klienten.

Sök till servicesedelproducent

Ansökan om att bli servicesedelproducent görs elektroniskt via palse.fi portalen. Alla bilagor som behövs för ansökan överförs via portalen elektroniskt. Ansökan om att bli servicesedelproducent kan göras fortlöpande under året och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

För att ansöka eller anmäla om att bli servicesedelproducent måste man registrera sig i palse.fi -portalen. Efter registreringen kan man logga in i palse.fi -portalen med användarnamnet och lösenordet som man skapat och där fylla i ansökningsblanketten för den eftersökta tjänsten.

Du slipper till ansökningarna så här: 

  1. Gå till adressen www.palse.fi  

  2. Välj För företag

  3. Logga in

  4. Välj Ansökning och anmälning att bli serviceproducen

  5. Välj Ansökning över att bli servicesedelproducent

Ansökningarna finns under Staden Jakobstad, social-och hälsovårdsverket. Till varje enskild service måste man göra en egen ansökan.

Om du har tekniska problem som gäller portalen kontakta portalens kundtjänst:

tfn 010 470 9689 (vardagar kl. 9-16)
portaali@palse.fi

Pdf-blankett: Anmälan om privat socialservice, Regionförvaltningsverkets blankett

Regelböcker

 

Är du klient och behöver information om verksamheten?

 

Senast uppdaterad 23.11.2021