Servicesedlar för medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering beviljas då rehabiliteringsbehovet är långvarigt enligt förordningen om medicinsk rehabilitering 1015/1991. Kommunen ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård som behövs. Medicinsk rehabilitering baserar sig på patientens vårdplan och kan vid behov beviljas via servicesedel eller betalningsförbindelse.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad tog i bruk systemet med servicesedlar 1.1.2020 och gick med i Palse-servicesedelsystemet som en egen organisation under Vasa Sjukvårdsdistrikt och använder nu i sin verksamhet identiska regelböcker och servicesedelvärden, samt servicesedelutbud. Det elektroniska servicesedelsystemet är allmänt i bruk i hela landet för bland annat köptjänster inom medicinsk rehabilitering. Servicesedelsystemet kan man bekanta sig med via sidan Palse.fi på adressen https://palse.fi/.

Servicesedlar beviljas inom fyra terapiformer; fysio-, ergo-, tal- och musikterapi. Ridterapi beviljas fortsättningsvis via betalningsförbindelse. De serviceproducenter som organisationen godkänt som servicesedelproducenter finns registrerade i Palse.fi-portalen. Dessa godkända serviceproducenter, och enbart dessa, kan också ta emot betalningsförbindelser som betalmedel för producerad köptjänst.

Producenter av nämnda tjänster har möjlighet att ansöka som serviceproducent året om. Endast tidpunkter för granskning av priser är definierat årligen. Varje företag är skyldigt att uppdatera sina uppgifter i Palse.fi-portalen, samt att även uppdatera tjänstens väntetid vid behov. 

Ifall man som serviceproducent vill ansluta till Palse-systemet kan man beakta följande saker:

  • Anslutning till Pålitlig Partner – Luotettava Kumppani via tilaajavastuu.fi
  • Användningen av det elektroniska systemet löper smidigt med hälsovårdens vrk-kort. Detta går att skaffa vid: Hälsovårdens administration, Gamla sjukhuset, Malmska vån III. Tel 06-7862004 (avgift 20€)
  • Förutom kortet behövs kortläsare till datorn
  • Registreringen i Palse.fi öppnar möjligheten att bekanta sig med sidorna ämnade för företagare, som till exempel ansökningsblanketten

Länkar

Är du klient och behöver information om själva verksamheten? 

Senast uppdaterad 23.11.2021