Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

Start -> För personal, yrkesverksamma och studerande
-> Studerande och forskning -> Lärdomsprov, pro gradu- och annan forskning
  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

 

Forskning (EVO)

 

 
   
   

Lärdomsprov, pro gradu- och annan forskning

 
Tillstånd för utförande av lärdomsprov eller forskning kan ges vid social- och hälsovårdsverket. Chefen för vårdarbete eller chefsläkaren ger tillstånden. Anhållan om tillstånd görs på social- och hälsovårdsverkets blankett "Anhållan om tillstånd för forskning och lärdomsprov" Lämna in anhållan i god tid före undersökningen startar eftersom undersökningen kan påbörjas först efter att tillståndet har beviljats. Anhållan om tillstånd sänds till överskötare Riitta Lönnbäck.  

Vad bör framgå i anhållan?
Bör framgå undersökningens
 • syfte
 • informanter, t.ex. antal, ålder, val av informanter
 • datainsamligsmetod
 • analysmetod
 • tidpunkt för insamling av uppgifterna
 • tidpunkt för när forskningen/undersökningen beräknas vara färdig
Bifoga till anhållan!
 • forskningsplan*
 • meddelande till informanterna på finska och svenska
 • samtyckesblankett på finska och svenska
 • frågeformulär på svenska och finska
*Vad ska forskningsplanen innehålla?
 • information om hur patienten/anhöriga/personalen informeras (skriftlig information som bilaga)
 • en tydlig beskrivning av hur datainsamligen praktiskt genomförs:
  - vem kontaktar informanterna?
  - när kontaktas informanterna?
  - hur väljs informanterna (studerande skall inte kontakta patienter/anhöriga)?
  - hur returneras frågeformulären?
  - vem svarar på frågor (kontaktuppgifter till studerande och handledare)?
 • studerandes uppfattning om etiska frågor vid undersökningen och hur dessa har beaktats t.ex. anonymitet, konfidentialitet, datasekretess och användning av citat i resultatdelen.
Hur redovisar du resultatet?
Sänd en kopia av den färdiga undersökningen till:
 • den, som har beviljat tillstånd för forskningen eller lärdomsarbetet
 • kontaktpersonen vid social- och hälsovårdsverket
 
Resultatet presenteras också för personal som deltagit i undersökningen.

Övervakning och ansvar
Högskolorna och yrkesinstituten ansvarar för handledningen av lärdomsprov. För varje lärdomsprov utses en ansvarsperson vid Social- och hälsovårdsverket. Lärdomsprovet bör uppfylla allmänna kriterier för forskning.
 
Har du frågor, ta kontakt!
 • Länk till våra kontaktuppgifter finns i högra kanten
 
 
 

Uppdaterad 6.4.2017