Fråga råd - Boka tid

Frågor om Coronavirus

Servicehandledning och telefonrådgivning finns till för dig som behöver fråga råd eller boka tid.

Under samtalet bedömer vi ditt servicebehov och hur brådskande ärendet är. Vid behov bokar vi dig till rätt mottagning.

Vi är flera som svarar i telefon och om det är flera i kö kan du bli erbjuden återuppringning. Följ då anvisningarna som ges i telefon. Återuppringning kan du välja vardagar fram till kl. 14:00.

Hälso- och sjukvård

 • Hälsobekymmer - ring telefonrådgivningen vid Malmska eller i Nykarleby (erbjuder återuppringning)
  - Vid behov kan vi också konsultera läkare. Om ärendet är mindre brådskande eller gäller laboratorie- och röntgenresultat kan du gärna ringa först efter kl. 10:00 då telefonköerna är lite kortare.
 • Mödra- eller preventivrådgivningsärenden - ring mödratelefonrådgivningen
 • Ärenden om barn 0 - 10 år - ring barntelefonrådgivningen
 • Skol- och studerandehälsovård - ring skol- och studerande telefonrådgivning
 • Preventivrådgivning inom skol- och studerandehälsovård - ring preventivtelefonrådgivning
 • Munhälsobekymmer - ring munhälsovården (erbjuder återuppringning)
 • Mental- och beroendevårdsbekymmer - ring servicehandledaren

Socialt arbete

 • Barnskydd och oro för barn - ring utredningsenheten
 • Barnfamiljer - ring familjeservicecentralen
 • Vuxna - ring vuxensocialarbetaren
 • Separationer och adoption - ring enheten för familjerättsliga ärenden
 • Omsorg om funktionshindrade - ring handikappomsorgen

Äldreomsorg

 • Service för äldre - ring servicehandledaren

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 12.11.2020