Fråga råd - Boka tid

Servicehandledning och telefonrådgivning finns till för dig som behöver fråga råd eller boka tid.

Under samtalet bedömer vi ditt servicebehov och hur brådskande ärendet är. Vid behov bokar vi dig till rätt mottagning.

Det är rusning till vår telefonrådgivning. Om du inte kommer fram, vänligen lämna endast en begäran om återuppringning. Vi ringer tillbaka så fort som möjligt.


Vi är flera som svarar i telefon och om det är flera i kö kan du bli erbjuden återuppringning. Följ då anvisningarna som ges i telefon. Återuppringning kan du välja vardagar fram till kl. 14:00.

Corona

Om du misstänker coronavirus, gör en bedömning av symptomen i Omaolo-servicen eller kontakta oss per telefon för att ordna testning för corona. 

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333
Nykarleby, Jeppo, Munsala: Nykarleby telefonrådgivning tfn 06 786 2701

Man kan inte beställa tid för coronavirusvaccination från telefonrådgivning.

Hälso- och sjukvård

Symtombedömning dygnet runt genom Omaolo

Har du något av följande symtom:  diarré, ländryggssmärta eller skada och urinvägsinfektion? Gör en symtombedömning och kom i kontakt med vårdpersonal som kan ge dig rekommendationer för fortsatt vård eller behandling.

 • Hälsobekymmer - ring telefonrådgivningen vid Malmska eller i Nykarleby (erbjuder återuppringning)
  - Vid behov kan vi också konsultera läkare. Om ärendet är mindre brådskande eller gäller laboratorie- och röntgenresultat kan du gärna ringa först efter kl. 10:00 då telefonköerna är lite kortare.
 • Mödra- eller preventivrådgivningsärenden - ring mödratelefonrådgivningen
 • Ärenden om barn 0 - 10 år - ring barntelefonrådgivningen
 • Skol- och studerandehälsovård - ring skol- och studerande telefonrådgivning
 • Preventivrådgivning inom skol- och studerandehälsovård - ring preventivtelefonrådgivning
 • Munhälsobekymmer - ring munhälsovården (erbjuder återuppringning)
 • Mental- och beroendevårdsbekymmer - ring servicehandledaren

Socialt arbete

 • Barnskydd och oro för barn - ring utredningsenheten
 • Barnfamiljer - ring familjeservicecentralen
 • Vuxna - ring vuxensocialarbetaren
 • Separationer och adoption - ring enheten för familjerättsliga ärenden
 • Omsorg om funktionshindrade - ring handikappomsorgen

Äldreomsorg

 • Service för äldre - ring servicehandledaren

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 02.09.2021