Dementia-asuminen

Dementia-asuminen on tarkoitettu sinulle, jolla on diagnostisoitu muistisairaus ja tarvitset ympärivuorokautista hoitoa. Dementiasairauteen voi liittyä käytöshäiriöitä ja sen vuoksi asukkaat saattavat tarvita erityistä valvontaa.

Dementia-asumista järjestetään tehostettuna palveluasumisena. Asiakkaiden määrä yksikköä kohden on yleensä pienempi ja henkilöstön mitoitus suurempi kuin tehostetussa palveluasumisessa.

Hakemus dementia-asumiseen

Hakiessasi paikkaa dementia-asumisesta sinun tai omaisesi tulee täyttää hakulomake "Asumisen tai intervallihoidon hakemus". Hakemus lähetetään hoidon suunnitteluryhmälle. Saadessamme hakemuksesi laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Päätöksen perustana käytämme Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerejä luotettavan ja oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Maksut

Asumisesta laskutamme tuloperusteisen asiakasmaksun, vuokrasopimuksen mukaisen erillisen vuokran sekä palvelu- ja ateriamaksun. 

Dementia-asumista järjestetään seuraavissa yksiköissä  

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 11.12.2020