Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoitoa ja valvontaa tarvitseville. Yksiköissämme sinulla on asukkaana oma huone tai asunto ja sen lisäksi on yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Tehostettua palveluasumista tuottavat kunnat, yhdistykset ja yksityiset yrittäjät. Voit hakea kunnallista palveluasumista kunnan vanhushuollon, vammaishuollon, mielenterveyshuollon tai päihdehuollon kautta.   

Kunnan tehtävänä on valvoa kunnan järjestämiä palveluja, kunnan ulkopuolisilta ostamia palveluja sekä palveluntuottajien kunnan yksityisen sosiaalihuollon piirissä järjestämiä palveluja. 

Hakiessasi paikkaa tehostetusta palveluasumisesta sinun tai omaisesi tulee täyttää hakulomake "Asumisen tai intervallihoidon hakemus". Hakemus lähetetään hoidon suunnitteluryhmälle. Saadessamme hakemuksesi laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Päätöksen perustana käytämme Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerejä luotetettavan ja oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Maksut
Asumisesta laskutamme tuloperusteisen asiakasmaksun, vuokrasopimuksen mukaisen erillisen vuokran sekä palvelu- ja ateriamaksun. 

Tehostettua palveluasumista järjestetään seuraavissa yksiköissä   

Lisätietoa

 

Viimeksi muokattu 18.09.2020