Tehostettu palveluasuminen

Yleistä tietoa

Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille paljon ympärivuorokautista apua, hoitoa ja valvontaa tarvitseville henkilöille. Tämä tarkoittaa sitä, että et enää pärjää omassa kodissasi, et edes kaikilla mahdollisilla tukipalveluilla.

Kunnat, yhdistykset ja yksityiset yrittäjät tuottavat tehostettua palveluasumista.

Kunnan tehtävänä on valvoa kunnan järjestämiä palveluja, kunnan ulkopuolisilta ostamia palveluja sekä palveluntuottajien kunnan yksityisen sosiaalihuollon piirissä järjestämiä palveluja.

Hakeminen

Hakiessasi paikkaa tehostetusta palveluasumisesta sinun tai omaisesi tulee täyttää hakulomake "Asumisen tai intervallihoidon hakemus". Hakemus lähetetään hoidon suunnitteluryhmälle (SAS-ryhmä). Saadessamme hakemuksesi laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Päätöksen perustana käytämme "Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerejä" luotettavan ja oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

 

 

Palveluseteli tai kunnallinen toiminta

Tehostettua palveluasumista järjestetään sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelien tukemana. Kunnallinen palvelu tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysvirasto järjestää palvelun ja laskuttaa palvelusta sinua. Palveluseteli tarkoittaa sitä, että asiakas saa ”maksusetelin”, joka vastaa sosiaali- ja terveysviraston päättämää arvoa voimassa olevien asiakasmaksujen ja nettotulojesi perusteella. Palvelusetelillä maksetaan osa hoitokustannuksistasi suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa omavastuuosuuden (jäljelle jäävän osan) suoraan sinulta.

Kunta maksaa korvauksen palveluntuottajille ainoastaan kunnan viranhaltijan asiakkaalle myöntämistä palveluista. Palveluntarve ja palvelupäätös ilmenevät asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmasta.

Tehostettu palveluasuminen kunnallisena toimintana

Sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä sinulla on asukkaana oma huone ja sen lisäksi on yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Voit hakea kunnallista palveluasumista kunnan vanhushuollon kautta.

Asukas vastaa itse huoneensa kalustamisesta, vaatteiden hankinnasta, lääkekustannuksista, parturi- ja kampaajakuluista sekä muista vastaavista kuluista, silmälaseista, kuulo- ja muista vastaavista laitteista, puhelimen käytöstä, omista harrastuksista sekä muista vastaavista kuluista.

Ikääntyneiden tehostettua kunnallista palveluasumista järjestetään seuraavissa yksiköissä:

Tehostettu palveluasuminen palvelusetelien tukemana

Palveluseteli tarkoittaa sitä, että asiakas saa ”maksusetelin”, joka vastaa sosiaali- ja terveysviraston päättämää arvoa voimassa olevien asiakasmaksujen ja nettotulojesi perusteella. Palveluntuottaja pyytää omavastuuosuuden, jonka sitoudut asiakkaana maksamaan. Palveluntuottaja ei voi periä muita hoitoon kuuluvia palvelumaksuja sinulta.

Järjestämme tehostettua palveluasumista palvelusetelillä luettelossa olevien palveluntuottajien yksiköissä.

Yksikössä sinulla on asukkaana oma huone ja sen lisäksi on yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Asukas vastaa itse huoneensa kalustamisesta, vaatteiden hankinnasta, lääkekustannuksista, parturi- ja kampaajakuluista sekä muista vastaavista kuluista, silmälaseista, kuulo- ja muista vastaavista laitteista, puhelimen käytöstä, omista harrastuksista sekä muista vastaavista kuluista.

Maksut

Asumisesta laskutamme tuloperusteisen asiakasmaksun, vuokrasopimuksen mukaisen erillisen vuokran sekä palvelu- ja ateriamaksun.

Laskentaperusteet ovat käytännössä samat sekä kunnalliselle asumiselle että palvelusetelillä järjestettävälle asumiselle.

Sosiaali- ja terveysvirasto voi päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta (L734/1992 ja A912/1992).

Asumisessa asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus kunnan, palveluntuottajan ja asumisyksikössä asuvan henkilön kesken. Palveluntuottaja perii asukkaalta vuokran, joka ei saa ylittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymää, paikkakunnan keskimääräistä vuokratasoa. Asiakas voi hakea Kelan asumistukea.

 

Lue lisää

 

Oletko palveluntuottaja?

  • Lue lisää sivuiltamme palvelusetelit, jotka on suunnattu palveluntuottajille
Viimeksi muokattu 22.03.2021