Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon.

Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista perustuen perhehoidettavan yksilöllisiin tarpeisiin. Perhehoito perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja yksiölliseen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Perhehoidon muodot

Pitkäaikainen perhehoito 

Pitkäaikainen perhehoito tarkoittaa jatkuvaa toistaiseksi voimassa olevaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Pitkäaikainen, jatkuva perhehoito tarjoaa hoivan, huolenpidon ja asumisen heille, jotka eivät enää tukitoimien avulla selviydy omassa kodissaan.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito on lyhytaikaista tai säännöllistä tapahtuvaa hoitoa perhehoitajan kodissa. Se voi olla äkilliseen tarpeeseen perustuvaa hoitoa tai intervallityyppistä tilapäishoitoa. Lyhytaikainen perhehoito on ympärivuorokautista perhehoitoa, joka kestää enintään 14 vrk/kk.

Osavuorokautinen perhehoito 

Osavuorokautinen perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee perhehoidon palvelua osavuorokautisesti. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa. Osavuorokautinen perhehoito on päivällä tai illalla tapahtuvaa perhehoitoa, joka on kestoltaan maksimissaan 10 tuntia vuorokaudessa.

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito 

Hoidettavan kotona tapahtuvaa perhehoitoa voidaan järjestää esim. omaishoitajan vapaan järjestämiseksi. Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito on päivällä tai illalla tapahtuvaa perhehoitoa, joka on kestoltaan maksimissaan 10 tuntia vuorokaudessa.

Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajiksi aikovien on suoritettava ennakkovalmennus. Ennakkovalmennus on prosessi, joka koostuu ryhmämuotoisista tapaamisista ja kotitehtävistä. Valmennuksen tavoitteena on auttaa perhehoitajaksi aikovaa perhettä/henkilöä tekemään tietoinen päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä, sitoutumisesta tehtävään ja arvioida perheen/henkilön valmiuksia ja edellytyksiä toimia tehtävässä.

Perhehoito yksityiskodissa on koko perheen asia ja se vaatii käytännössä kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen. Perhehoitoa voi antaa myös yksinasuva ja yksinhuoltaja.

Ikäihmisiä hoitavalla perhehoitajalla tulisi olla seuraavanlaiset valmiudet:

  • sitoutua perhehoitajan tehtävään
  • pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista (hoiva ja huolenpito)
  • auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä
  • tehdä yhteistyötä ikääntyvän asioissa
  • mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa

Uusia perhehoitajia haetaan jatkuvasti, täytä hakemus täältä. Koulutus aloitetaan, kun saamme tarpeeksi osallistujia.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 03.09.2021