Kotihoito

Koronavirus

Kotihoito tukee sinua ja mahdollisuuksiasi asua kotona ja selviytyä arjesta sairauksista ja heikentyneestä toimintakyvystä huolimatta. Autamme sinua vahvistamaan omia voimavarojasi ja omatoimisuuttasi kotona. Läheisiäsi kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.

Saadaksesi kotihoitoa sinun tai läheistesi on otettava yhteys palveluohjaukseen. Palveluohjaaja selvittää palvelu- ja hoitotarvettasi. Jos sinulle myönnetään kotihoitoa, laadimme hoito- ja palvelusuunnitelman sinun ja läheistesi kanssa, ja kotihoidon ohjaaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen. Tämän jälkeen sinulle nimetään omahoitaja. Kotihoitoa myöntäessämme noudatamme laadittuja kriteereitä oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Kotihoito koostuu sekä kotipalvelusta että kotisairaanhoidosta.

Kotipalvelun lähihoitajat, kotihoitajat ja kotiavustajat auttavat jokapäiväisissä askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa, esim. henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, kylpemisessä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa, aterioinnissa ja vaatehuollossa. Lähihoitaja jakaa myös lääkkeitä ja hoitaa haavoja, antaa pistoksia ja suorittaa muita hoitotoimenpiteitä. Kotipalvelu toimii joka päivä vuorokauden ympäri laaditun palvelu- ja maksupäätöksen mukaisesti.

Kotisairaanhoidon sairaanhoitajat auttavat sinua, kun et pysty käymään terveyskeskuksessa sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Sairaanhoitaja huolehtii mm. verikokeista, pistoksista, ompeleiden poistosta, haavanhoidosta, lääkityksestä ja sen seurannasta. Sen lisäksi sairaanhoitaja huolehtii mm. kivunlievityksestä kipupumpun avulla, lääkkeiden antamisesta suonensisäisessä tiputuksessa sekä saattohoidosta syöpähoitajan kanssa. Myös lääkäri voi tehdä kotikäyntejä tarvittaessa.

Kotisairaanhoitoa annetaan lääkärin määräyksestä suunnitellulla ja sovitulla tavalla omassa kodissasi. Hoitoa annetaan jokaisena viikonpäivänä klo 8 - 21. Hoitajan käynti voi olla tilapäinen käynti tai säännöllisesti toistuva käynti laaditun palvelu- ja maksupäätöksen mukaisesti.
Kotisairaanhoito on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille.

Maksut

Säännöllisen kotihoidon maksut lasketaan käyntikertojen määrän ja tulojesi mukaan. Maksu ilmenee palvelu- ja maksupäätöksestäsi. Laskutamme tilapäisestä kotipalvelusta käytetyn ajan mukaan. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta laskutamme käyntimaksun.

Optimointikeskus

Kotihoidossa on optimointikeskus, joka suunnittelee kotihoidon asiakaskäynnit asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisätietoja löytyy isivuiltamme Optimointikeskus. Ilmoita päivittäisten käyntien mahdollisista muutoksista Optimointikeskukseen. Lisätietoja Muutokset/peruutukset -sivulta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 28.05.2020