Arvonlisäveroton kotihoito

Kun sinulle on myönnetty kotihoitoa voit halutessasi kääntyä kotihoidon palveluntuottajan puoleen, joka tuottaa palveluja arvonlisäverottomasti. Maksat silloin palvelusetelillä tai ilman. 

Kotihoito verottomana palveluna

Asiakkaana sinä olet oikeutettu arvonlisäverottomaan sosiaalipalveluun, jos on todettu, ettet selviä arjestasi ilman apua.

Vanhuus, sairaus, vammaisuus, sairaudesta tai vammasta paraneminen voivat olla hoidon tarpeen syitä. Palvelu voi olla esimerkiksi kotipalvelu, ruokapalvelu ja erilaiset tukipalvelut, kuten esimerkiksi apu asioiden hoitamisessa. 

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, siivous-, kylvetys-, kuljetus- tai saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

Otat itse yhteyttä hyväksyttyihin arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua tuottaviin palveluntuottajiin, joilta voit halutessasi ostaa palveluja. Yritys tekee kanssasi palvelusopimuksen. Palvelusopimusta tehdessä palveluntuottajayrityksen edustaja tekee kanssasi palvelusuunnitelman, josta ilmenee, minkälaisia palveluja tarvitset ja kuinka usein. Vammaishuollossa palveluohjaus tekee päätöksen asiakkaan henkilökohtaisen avun palvelutarpeesta niissä tapauksissa kun palveluseteliä käytetään.

Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä yritys voi laskuttaa asiakasta tarjotuista palveluista arvonlisäverottomasti. Arvonlisäveron osuus hinnasta on 24 %. Asiakas voi lisäksi käyttää kotitalousvähennystä veroilmoituksessaan. 

Viimeksi muokattu 08.09.2020