Arvonlisäverottomat palvelut

Kun tarvitset kotipalvelua tai siihen liittyen tukipalveluja, niitä on mahdollista ostaa hyväksytyiltä palveluntuottajilta arvonlisäverottomasti. Linkki palvelujen tuottajarekisteriin on sivun lopussa.

Olet oikeutettu arvonlisäverottomaan sosiaalipalveluun, jos on todettu, ettet selviydy arjessa ilman apua. Vanhuus, sairaus, vammaisuus ja sairaudesta tai vammasta toipuminen voivat olla avun tarpeen syitä. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, kuljetus- tai saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Sinä itse tai läheisesi ottaa yhteyttä hyväksyttyihin arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua tuottaviin palveluntuottajiin, kun haluat ostaa palveluja. Yritys tekee kanssasi palvelusopimuksen. Palvelusopimusta tehtäessä palveluntuottajayrityksen edustaja tekee kanssasi palvelusuunnitelman, josta ilmenee, minkälaisia palveluja tarvitset ja kuinka usein.

Palvelusopimusta tehdessä palveluntuottajan edustaja voi pyytää sinulta lääkärintodistuksen tai muun asiakirjan, josta käy ilmi kykysi selviytyä arjesta. 

Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä yritys voi laskuttaa asiakasta tarjotuista palveluista arvonlisäverottomasti. Arvonlisäveron osuus hinnasta on 24 %. Asiakas voi lisäksi käyttää kotitalousvähennystä veroilmoituksessaan. Yksityisten ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelujen tuottajarekisteri.

Oletko palveluntuottaja?

Viimeksi muokattu 18.11.2020