Maksut ja potilaslaskutus

Säännöllisen kotihoidon maksut lasketaan käyntikertojen määrän ja tulojesi mukaan. Maksu ilmenee palvelu- ja maksupäätöksestäsi.

Laskutamme tilapäisestä kotipalvelusta määrätyn hinnan mukaisesti. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta laskutamme käyntimaksun. Laskutamme mahdollisista lääkärinkäynneistä erikseen. 

Laskutamme tukipalveluista erikseen. 

Maksuja säädetään säännöllisesti.   

Lait ja asetukset

Kotihoidon maksuista on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992).

Viimeksi muokattu 11.09.2020