Miten haet kotihoitoa

Voit hakea kotihoitoa, jos olet yli 65-vuotias etkä voi enää käyttää avopalveluita alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Myös yli 18-vuotiaat erityistarpeiset henkilöt voivat hakea kotihoitoa. 

Miten haet kotihoitoa

Saadaksesi kotihoitoa sinun tai läheisesi tulee ottaa yhteyttä palveluohjaajaan, joka selvittää palvelu- ja hoitotarpeesi. Jos sinulle myönnetään kotihoitoa, laadimme hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä sinun ja läheistesi kanssa, ja kotihoidon ohjaaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen.

Tämän jälkeen sinulle nimetään omahoitaja. Kotihoitoa myöntäessämme noudatamme laadittuja kriteereitä oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Yhteistoiminta-alueemme ulkopuolella asuvilta asiakkailta vaaditaan kotikunnan maksusitoumus kotihoidon myöntämistä varten, myös silloin kun palvelutarve on tilapäistä. 

Kriteerit

Kotihoidolle on laadittu kriteerit kuntien asukkaiden oikeudenmukaisen ja tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä on tärkeää varmistaa, että palvelut kohdennetaan niille, joilla on suurin tarve kotiin vietävälle tuelle.

Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät alentuneen toimintakyvyn vuoksi voi käyttää kaikille kuntalaisille tarkoitettuja avopalveluita. Kriteerit koskevat yli 65-vuotiaita ikäihmisiä sekä 18 vuotta täyttäneitä erityistarpeisia henkilöitä.

Kotihoito perustuu asiakkaan yksilöllisen toimintakyvyn, terveydentilan sekä hoidon ja palvelujen tarpeen arviointiin. Arviointiin käytetään RAI-instrumenttia, joka on asiakkaan toimintakykyä, terveydentilaa ja sosiaalista aktiivisuutta koskevan laajan ja objektiivisen tiedonkeruun väline.

Kotihoidon alkaessa laaditaan tilapäinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Sen jälkeen tarpeen arviointi on jatkuvaa, mikä mahdollistaa oikeantasoisen palvelun, ja tarvittaessa kotihoitoa vähennetään tai lisätään tai se lopetetaan. Kotihoidon jatkuessa laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, minkä jälkeen hoidon tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö -kriteereistä löytyy tietoa mm seuraavista:

  • Milloin voit saada kotihoitoa?
  • Palvelut, jotka kuuluvat kotihoitoon
  • Palvelut, jotka eivät kuulu kotihoitoon
  • Mitä sinun tulee ottaa huomioon ennen kotikäyntiä

 

Viimeksi muokattu 15.12.2020