Omaishoito, yli 65-vuotiaat

Koronavirus

Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona. Omaishoidon tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai runsaasti hoitoa ja huolenpitoa suurimman osan vuorokaudesta.
 
Omaishoidon tukea ei myönnetä henkilöille, jotka tarvitsevat apua lähinnä asiointiin kodin ulkopuolella ja kodinhoitoon. 
 
Omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon

  • hoidettavan toimintakyky ja avun tarve
  • hoidon säännöllisyys
  • kotiympäristö
  • hoitajan voimavarat

Omaishoitoon kuuluu

  • hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen sekä kunnan kanssa tehtävä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva omaishoitosopimus
  • hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut
  • hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut
  • omaishoitajalle annettava koulutus apuvälineiden käsittelyssä, ergonomisissa työskentelyasennoissa ja vaikeiden tilanteiden hallinnassa

Omaishoidon tukea haetaan erityisellä hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava todistus. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti hoidettavan luokse. 

Maksut
Kartoitus on maksuton. 

Omaishoidon tuen myöntämisperusta

Tuki on hoitajalle verotettavaa tuloa ja oikeuttaa eläketurvaan. 

Lisätietoa

 

Viimeksi muokattu 22.09.2020