Hoidon suunnittelu SAS

Koronavirus

Oman hoitosi vanhushuollon piirissä suunnittelee hoidon suunnitteluryhmä, ns. SAS-ryhmä. SAS on lyhenne sanoista selvitä, arvioi ja sijoita.

SAS-ryhmään kuuluvat sijoittajakoordinaattori, sosiaalityöntekijä, senioriohjaaja ja sairaanhoitaja. Tarpeen mukaan konsultoidaan geriatrian erikoislääkäriä. Ryhmä kartoittaa hoidon tarpeesi ja elämäntilanteesi perusteellisesti ja moniammatillisesti.

SAS-ryhmä selvittää palvelumahdollisuuksia niiden tarpeiden ja voimavarojen mukaan, joita sinulla asiakkaana on. Vahvistamme mahdollisuuksia itsenäiseen kotona asumiseen kotihoidon tuki-, aktivointi- ja kuntoutustyön avulla.

Ensimmäisenä vaihtoehtona tutkimme aina mahdollisuuksia saada lisää tukea omassa kodissa. Tarkoituksena on, että saat ikäihmisenä tehostettua kotihoitoa omassa kodissasi. Tuki on kattavaa ja perustuu useaan käyntiin päivän aikana, myös yöllä. Tilanteessa, jolloin emme enää voi tarjota kotihoidon tukipanoksia tarvitsemassasi laajuudessa, selvitämme muun asumismuodon mahdollisuutta.

Muu asuminen

Ryhdymme selvittämään muuta asumismuotoa/intervallihoitoa sinun tai omaistesi tehtyä hakemuksen pdf-lomakkeella "Asumisen tai intervallihoidon hakemus". Hakemus toimitetaan hoidon suunnitteluryhmälle, minkä jälkeen aloitetaan kartoitusprosessi.

Selvitys toimii tehtävän päätöksen perustana.
Kartoitamme hoitopaikan tarpeen mahdollisimman kattavasti/laajasti. Hoidon suunnitteluryhmä käyttää kartoitusvälineenään mm. RAI-työkalua. Näin saadaan objektiivinen kartoitus hoitotarpeesta. Oikeaa päätöstä varten teemme tarvittaessa kotikäyntejä, keskustelemme kanssasi sekä omaistesi, kotihoidon ja muistineuvonnan kanssa.

Kartoituksessa ilmennyttä hoito- ja hoivantarvetta verrataan asumispaikan myöntämisen yleisiin kriteereihin. Oman asunnon puutteellisuus ei ole asumispaikan saamisen kriteeri. Ellet halua ottaa vastaan tarjottua tukea, kuten kotihoitoa, tukipalveluja tai apuvälineitä, emme myöskään voi tarjota muuta asumista.

Jos kartoitus osoittaa, ettet enää selviä itsenäisestä asumisesta kotihoidon tuesta huolimatta, tarjoamme sinulle asumispaikan heti paikan vapautuessa. Tarjottuamme sinulle asumispaikan sinulla ja omaisillasi on viiden päivän harkinta-aika. Ellet ota paikkaa vastaan, hakemus raukeaa ja sinun on tehtävä uusi hakemus ollessasi valmis muuttamaan tarjottuun asumispaikkaan.

Maksut

Kartoitus on maksuton.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 18.12.2020