Päivätoiminta

Koronavirus

Yleistä tietoa, Kunnallinen toiminta, Palvelusetelillä

Päivätoiminta on suunnattu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua, myös silloin kun ikäihminen ei jaksa tai voi osallistua toimintoihin joita muuten järjestetään kodin ulkopuolella.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmistä kotona asumisessa ja ehkäistä sosiaalista eristäytymistä. Päivätoiminta haluaa tuoda jokaiseen päivään iloa ja sisältöä, yhdessäoloa, tukea omaisia ja helpottaa heidän tilannettaan, innostaa fyysiseen aktiivisuuteen ja harjoittaa muistitoimintoja.

Päiväkeskuspalvelua haetaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat tekevät kokonaisarvioinnin ikäihmisen tilanteesta ja voivat myöntää yhden päivätoimintakäynnin viikkoa kohden. Palveluohjauksessa selvitetään tarve käyttämällä RAI arviointivälinettä ja tehdään päätökset vahvistettujen kriteerien mukaisesti - "Päivätoiminnan kriteerit ja toimintaperiaatteet".

Palveluohjaaja laatii kokonaisarvioinnin perusteella yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Päivätoiminta tulee tarjota tukea ja virikkeitä yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Päivätoimintaa järjestetään sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelien tukemana

Sosiaali- ja terveysviraston kunnallinen toiminta 

Tarjoamme päiväkeskustoimintaa Lyossa Pedersöressä ja Daglundenissa Luodossa. Muistisairauksia sairastaville järjestetään päivätoimintaa Pietarsaaren Azaleassa.

Päivätoiminta aloittaa päivän ohjelman kello 10 aikaan. Nautimme herkullisen lounaan ja juomme iltapäiväkahvit ennen kotiin lähtöä klo 15 maissa. Voit tulla päivätoimintaan omaistesi avustamana tai päivätoiminnan henkilökunnan järjestämällä Vippari- tai taksikuljetuksella.

Päivätoiminnan peruminen
Jos jätät joskus osallistumatta päivätoimintaan ota yhteys päiväkeskukseen. On tärkeää, että teet peruutuksen niin sinua ei laskuteta siltä päivältä.

Palvelusetelien tukemana 

Laaditun yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalle myönnetään päiväkeskuskäyntejä palvelusetelillä. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan alla olevasta listasta. Päivätoimintaan järjestetään kuljetus julkisen liikenteen avulla. Asiakas maksaa matkat itse ostamalla liput kuljetusliikkeeltä tai maksamalla jokaisen matkan käteisellä suoraan kuljettajalle. Asiakas voi myös varata matkat päiväkeskuksen kautta joka varaa yhteisen taksikuljetuksen. Sosiaali- ja terveysvirasto laskuttaa siinä tapauksessa asiakasta erikseen matkoista.

Maksut

Kartoitus on maksuton, mutta laskutamme päivätoiminnasta ja mahdollisesta kuljetuksesta hinnaston mukaisesti. Peruuttamaton osallistuminen päivätoimintapäivään laskutetaan.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!

  • Ota yhteyttä palveluohjaukseen kartoituksen ja selvityksen osalta  
  • Ota yhteyttä kyseiseen yksikköön sen tarjoaman toiminnan osalta

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 11.09.2020