Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

 (225 kb)

Personaladministration

 
Personalförvaltningens verksamhet finns i nya Intra, såsom:
 • Arbetarskydd
 • Blanketter
 • Cirkulär
 • Fackavdelningar
 • Fortbildningsmaterial (interna)
 • Fotoklubben Malm
 • Läkarnas meetingprogram
 • Personalföreningen
 • Personalinfon
 • Personaltidningen
 • Personalutbildning
 • Publikationer
 • Samarbetsförfarande
 • Sjukkassa Ebba
 • Tyhy-verksamhet
 • Työplus
 
Kvar i portalen under Personalförvaltning, finns bl.a: 
 
 • Externa portalsidor för utomstående
 • Vissa gamla ärenden från MHSO-tiden
 • Sjukkassa Ebbas externa sidor för utomstående (kontaktuppgifter - se menyn till vänster)
 • Fotoklubben Malms externa sidor för utomstående (kontaktuppgifter - se menyn till vänster)
 
 
 
 

Uppdaterad 17.11.2014