Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (22 kb)

Kvalitetsutveckling

 
 
För att bättre kunna uppfylla kundernas behov och förbättra organisationens effektivitet använder sig Social- och hälsovårdsverket av ett program för kvalitetsutveckling, SHQS (Social and Health Quality Service). Med hjälp av programmet beskriver vi den helhet som består av organisationens struktur, processer, metoder, resurser och en effektiv ledning av organisationen. Vi fastställer kraven, inventerar dokument, förbättrar rutiner, ordnar dokumentationen och utvärderar arbetet. SHQS-kvalitetskriterier fungerar som ett ramverk för kvalitetsarbetet.
 
Kvalitetsarbetet stöder på följande grundpelare:
- Hela personalen gör självbedömningar av verksamheten på de egna enheterna. Verksamheten granskas ur ett mångprofessionellt perspektiv. Via självbedömningarna utvecklar vi verksamheten systematiskt.
- Interna auditeringar (revisioner av kvalitetsarbetet) genomförs. Verksamheten utvärderas av utbildade interna auditörer, med kvalitetskriterierna som grund.
- Extern auditering - utomstående besöker organisationen och gör en bedömning av verksamheten. På basen av denna auditering kan kvalitetserkännande erhållas. En extern auditering hölls för första gången våren 2016, vilket resulterade i att vår organisation fick ett kvalitetserkännande.
- En viktig del i kvalitetsprogrammet är att ledningen går igenom och utvärderar enheternas verksamhet på ett systematiskt sätt.
 
Självbedömningarna  görs i programmet Laatuportti
 
 
Kontaktperson
Kvalitetschef Solveig Sandvik-Nyberg
GSM 050 461 6341
 
Besöksadress
Skolgatan 25 - 27, C-trappan, Jakobstad
 
Postadress
Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket
Kvalitetschef Solveig Sandvik-Nyberg
Pb 111, 68601 Jakobstad
 
 

Kvalitetsarbete under respektive område 
 

Uppdaterad 28.9.2017