Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (205 kb)

Start -> För patienter kunder och klienter -> Jour - Är du jourpatient?                          Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
 
 

 

Telefon

 • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre
  tfn (06) 786 1333
 • Nykarleby
  tfn (06) 786 2701
 • Giftinformationscentralen tfn (09) 471 977

 

 

 

Jourens kontaktuppgifter

 

 

Avgifter

 

Fråga mera råd

    

Socialjouren

 

Tandläkarjour

 

Psykiatrisk vuxenmottagning

 

Beroendevårdens akutmottagning

 

Team Alva - Hemvårdens jour

 

Veterinärjour

 

Kvinnojouren

 

Apotek

 

Så här ringer du nödnumret

 

Kristelefoner

 

Respons

Jour - Är du jourpatient?
 


Nödsituation


r
ing genast nödnumret 112

 

 

Vid livshotande situationer måste du handla snabbt. Om du misstänker att någon drabbats av nedannämnda symptom (läs mera hur du ringer till nödnumret).

 

Livshotande situationer

 • hjärninfarkt/-blödning (stroke) eller störningar i hjärnans blodcirkulation (TIA)
 • hjärtstillestånd eller svåra bröstsmärtor, med kallsvett och kraftlöshet
 • andningsstillestånd eller kraftig andnöd, personen kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
 • medvetslöshet
 • personen andas inte, du lyckas inte väcka personen
 • huvudskada som följs av sänkt medvetandenivå eller medvetslöshet
 • förlamningssymptom, såsom plötsligt slapp extremitet eller talsvårigheter
 • krampanfall som inte går över
 • blödningar förorsakade av stora skador
 • trafikolycka och andra allvarliga olycksfall
 • fall från hög höjd 

 

 

Brådskande situation


ring (06) 786 1333

 


Vid brådskande situationer - inte direkt livsfara, men det kräver vård samma dag.

 • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre tfn (06) 786 1333
 • Nykarleby tfn (06) 786 2701
 • Ifall du känner dig osäker ska du ringa nödnumret 112.

I telefonen får du hjälp och råd av en sjukskötare som gör vårdbedömning.

 

Symptom som kräver brådskande bedömning eller vård

 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • svår buksmärta
 • plötslig och betydligt nedsatt allmäntillstånd
 • riklig blödning
 • ny rytmstörning
 • feber hos barn under 3 månader

 

 

 

Situationer som kan kräva jourbesök


ring (06) 786 1333

 

 

Vid situationer som kan kräva jourbesök, men som eventuellt kan vänta några timmar eller till nästa dag.

 • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre tfn (06) 786 1333
 • Nykarleby tfn (06) 786 2701

I telefonen får du hjälp och råd av sjukskötare som gör vårdbedömning.

 

Symptom som kan kräva jourbesök

 • 4.e dagen feber över 38C, även om andra symptom saknas
 • magsjuka, vuxna endast om hen inte får tillräckligt med vätska eller om personen har annan grundsjukdom
 • kraftig öronvärk
 • fortgående näsblod
 • litet sår, krosskada, muskelbristning
 • misstanke om benbrott i övre eller nedre extremiteter
 • ögonsymptom, ögoninflammation
 • urinstopp, urinvägsinfektion
 • riklig gynekologisk blödning
 • kraftig buksmärta
 • yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre
 • överkänslighet med utslag
 • lokal hudinfektion
 • sinnesförvirring, hallucinationer, svår ångest

 
Avgift
För ditt besök på jouren fakturerar vi en besöksavgift. Länk till våra avgifter finns i högra kanten. 
 
 
Har du frågor, ta kontakt!
 • Jourens telefonnumror och länk till övriga kontaktuppgifter finns i högra kanten
 
 
 

Uppdaterad 27.4.2017

suomi.fi 13.11.2017