Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (43 kb)

Start -> För patienter kunder och klienter -> Fråga råd - Boka tid!                           Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
 

 

Kontaktuppgifter

 

 • Malmska telefonrådgivning
  (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
  Måndag - fredag kl. 8 - 16
  Tfn (06) 786 1333

 • Nykarleby telefonrådgivning
  (Nykarleby, Jeppo, Munsala)
  Måndag - fredag kl. 8 - 16
  Tfn (06) 786 2701
 

 

Mödratelefonrådgivning

 • = mödra- och preventivrådgivning
 • Måndag - fredag kl. 8 - 14
 • Tfn (06) 786 1230

Barntelefonrådgivning

 • = 0 - 10 år
 • Måndag - fredag kl. 8 - 14
 • Tfn (06) 786 1234
 

 

Avgifter

 

Fråga råd - Boka tid!
 
Telefonrådgivning och Serviceguide
 

Telefonrådgivningen finns till för dig som behöver fråga råd eller boka tid. Kontakta enligt följande:

 • Hälsobekymmer - ring telefonrådgivningen vid Malmska eller i Nykarleby.
 • Mödra- eller preventivrådgivningsärenden - ring mödratelefonrådgivningen.
 • Ärenden om barn 0 - 10 år - ring barntelefonrådgivningen.
 • Om du behöver råd eller service i andra ärenden, se Serviceguiden längre ner på sidan.
 
Telefonrådgivningen
Vid telefonrådgivningen svarar en vårdare och med en intervju gör hen en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande ärendet är. Utgående från samtalet ger vi råd, konsulterar läkare eller bokar en tid till vårdpersonal, läkare, jouren eller annan lämplig vård.
 
Telefonrådgivningen i Jakobstad betjänar patienter från Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. En mindre telefonrådgivning finns i Nykarleby som betjänar patienter från Nykarleby, Jeppo och Munsala. Kontaktuppgifter finns i högra kanten.
 
Vi är flera som svarar i telefonrådgivningen och om det är flera i kö blir du erbjuden återuppringning. Följ då anvisningarna som ges i telefon. Återuppringning kan du välja vardagar fram till kl. 14:00. Mödra- och barntelefonrådgivningarna har ingen återuppringningstjänst.
 
Om ärendet är mindre brådskande eller gäller laboratorie- och röntgenresultat kan du gärna ringa först efter kl. 10:00 då telefonköerna är lite kortare.
 
Länk till våra besöks- och intygsavgifter finns i högra kanten. 
 
Har du frågor, ta kontakt!
 • Våra kontaktuppgifter finns i högra kanten

 

 

 

 Serviceguide

 

Jour - Är du jourpatient?

Barn unga familjer - Servicehandledning

Äldres servicehandledning

Fråga socialarbetaren

Hjälp av mental- och beroendevården

Tandläkaren hjälper

Handikappomsorgen hjälper

Fråga om din operation

Hjälpmedelsutlåning

Själavård

Info & anmälan, avgifter och fakturering

Anmälning - Kallelse - Förhinder

Då du är på avdelningen

Undersökningar och resultat

Besökare

Byte av vårdmottagning - Val av vårdplats

 Dina rättigheter

Kösituationer och väntetider

Läs om Mina Kanta-sidor

Egenvård

Långvariga sjukdomar

Företagshälsovård

Integration

Porten - Info för invandrare

Patientföreningar

Infomaterial

Kontaktuppgifter

Respons

 


Uppdaterad 9.5.2017
suomi.fi 27.11.2017