Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (46 kb)

Start -> För patienter kunder och klienter -> Undersökningar och resultat 
-> Laboratorium
  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
 

 

Laboratorium

 

  Laboratoriets kontaktuppgifter
  Tidsbeställning till laboratoriet
  Patientföreskrifter
  Då du kommer till laboratoriet
  Provtagning på barn
 

Info om hemlab och provtagningsdatum

  Remiss av privatläkare
  Hur får du dina undersökningsresultat
Laboratorium
 
Vid vårt laboratorium tar vi blodprov och hjärtfilmer samt undersöker bl.a. blod-, urin-, avförings- och bakteriologiska prov.
 
Till laboratorieenheten hör Malmska sjukhusets laboratorium och Nykarleby hälsovårdscentrals laboratorium. Dessutom har vi provtagningspunkter vid Pedersöre och Larsmo mottagningar.
 
För laboratorieundersökningar behöver du alltid remiss av läkare eller sjukskötare. Undersökningarna är avgiftsfria för dig, förutom undersökningar som görs med remiss av privatläkare.
 
Vid laboratoriet kan vi också göra undersökningar som ordinerats vid andra sjukhus.
 
Det är viktigt att du förbereder dig för provtagningen enligt våra anvisningar. Från din vårdenhet får du anvisningar om förberedelser inför laboratorieprov.
 
Våra öppethållningstider
  • Malmska laboratoriet: måndag – fredag kl. 7:30 - 14
  • Nykarleby laboratorium: måndag – fredag kl. 8 - 13
 
Har du frågor, ta kontakt!
  • Länk till våra kontaktuppgifter finns i högra kanten

Läs mera


Uppdaterad 16.6.2017