Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (177 kb)

Start -> Om oss - Social- och hälsovårdsverket
-> Social- och hälsovårdsverket -> Sote-reformen
  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
Sote-reformen
 
Från den 1.1.2020 indelas landet i 18 landskap. Målet är att de nya landskapen tar över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och andra regionala uppgifter. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, miljöhälsovården, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna.
 
Se aktuell information från Ditt Österbotten.
 
Vad innebär det för mig

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig

What does the social and health services reform mean for me?

Ditt Österbotten - Hur ser det ut år 2019

- Aktuell information om social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunarbetsgivarna ger förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

 
 

Hur planeras social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Österbotten

Organisering av landskapsreformen i Österbotten

Medlemmarna i vårdreformens arbetsgrupper

Blogg: Österbottens servicehandledning i skick

Temporärt beredningsorgan tillsatt

 

 

Allmän information om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Allmän presentation av social- och hälsovårds- och landskapsreformen 

Aktuell information om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformens vägkarta (på finska)

Sammandrag av de centrala punkterna i lagutkasten

Lagförslag- och utkast

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt (på finska)

Kvalitetskriterier utarbetas för privat operationsverksamhet

Kundens valfrihet

 
 
 
 

Uppdaterad 16.3.2018