Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (177 kb)

Sote-reformen

Från den 1.1.2019 indelas landet i 18 landskap. Målet är att de nya landskapen då tar över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och andra regionala uppgifter. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. År 2019 ska uppgifter från de olika organisationerna samlas under ett nytt ämbetsverk. Samtidigt slås de nuvarande regionförvaltningsverken samman.
Läs mera om vård- och landskapsreformen via länkarna nedan:
 
- Aktuell information om vård- och landskapsreformen. Information om möten och evenemang.

Medlemmarna i vårdreformens arbetsgrupper valda (13.10.2016)

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

What does the health and social services reform mean for me?

 
 
 

Uppdaterad 24.2.2017