Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (33 kb)

Start -> För patienter kunder och klienter -> Barn unga och familjer
-> Ungdomsstationen Fiilis
  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
 

 

Öppethållningstider
 • Måndag - tisdag
  kl. 10 - 16
 • Onsdag kl. 10 - 18
 • Torsdag kl. 10 - 16
 • Fredag kl. 10 - 17

 

 

 

Besöksadress

 • Innergården vid Musikcafé After Eight, Storgatan 6, Jakobstad

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

 

 

Musikcafé After Eight

 

 

 

Fredrikakliniken - Ätstörningsenheten

 

 

 

Uppsökande ungdomsarbete

 

 

 

Mental- och beroendevård

 

 

 

Skolpsykologer

 

 

 

Familjerådgivningen i Jakobstadsnejden

 

 

 

Ekonomi- och skuldrådgivning

 

 

 

Preventiv- och sexualrådgivning

 

Ungdomsstationen Fiilis
 
Arbetar för ungdomars psykiska hälsa, erbjuder stöd med livshantering och är drogförebyggande. Verksamheten har låg tröskel och finns till för ungdomar i åldern 12 - 29 år. Du kan komma på besök, ensam eller tillsammans, när du behöver någon att prata med. Närstående (t.ex. föräldrar eller lärare) till ungdomar som mår illa är välkomna att konsultera ungdomsstationen. Besök är konfidentiella och avgiftsfria. 
 
Det kan t.ex. handla om
 • stress och ångest 
 • vänskap och sällskapande
 • ensamhet, mobbning eller utanförskap
 • utmattning och sömnsvårigheter
 • konflikter och bråk
 • livskris eller sorg
 • brist på sysselsättning eller oro för ekonomin
 • oro för dataspelande/ internetanvändning
 • oro för alkohol- eller droganvändning
 
Ta kontakt
Ring eller SMS:a för att boka ett besök. Våra kontaktuppgifter finns i högra kanten. Eftersom verksamheten sker i samarbete med andra enheter kan personal från bl.a. uppsökande ungdomsarbete, mentalvårdscentralen, socialen, ätstörningsenheten, skuld- och ekonomirådgivningen samt preventiv- och sexualrådgivningen komma till ungdomsstationen.
 
Öppethållningstider och adress
Se högra kanten 
 
Facebook
Kolla Facebook för aktuellt program och förändringar i öppethållningstider. 
Ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad / Nuorisoasema Fiilis Pietarsaaressa
 
Respons och mera information
Verksamheten är nystartad och under utveckling. Respons och förbättringsförslag tas emot med tacksamhet via vårt responsformulär eller till koordinator David Sandström 044 785 12 16.

 

Har du frågor, ta kontakt!

 • Våra kontaktuppgifter finns i högra kanten

 


Uppdaterad 24.1.2018

suomi.fi 22.1.2018