Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

 (286 kb)

Ändringar i patientavgifterna inom social- och hälsovården fr.o.m 1.8.2017

 
Primärhälsovårdens besök på sjukskötar- eller hälsovårdarmottagning 11,50 €, högst tre gånger per kalenderår
 
- Sjukvårdsbesök till expertskötares mottagning vid vård och uppföljning av t.ex. diabetes, reuma, hjärtsjukdomar, astma, minnessjukdomar och vid första besök i anslutning till Marevan®-behandling
- Vaccinationer som inte ingår i vaccinationsprogrammet
 
Ingen avgift uppbärs av person under 18 år, vårdbesök i anknytning till mental- och rusvårdsärenden eller vid andra sjukvårdsbesök. Avgiftsfria är också hälsogranskningar och vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.
 
Hälsointyg för livsmedelsarbetare och andra specialintyg 20,90 €
 
Information fås från telefonrådgivningen (06) 786 1333 eller Nykarleby (06) 786 2701
 
Mera information finns också på respektive mottagnings portalsida samt i våra avgiftsöversikter för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
 
 

Uppdaterad 26.7.2017