Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

Start -> Aktuellt -> Kikhosta                                                  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl -

 
Kikhosta
 
Kikhosta är en mycket smittsam akut luftvägsinfektion, som de flesta är vaccinerade emot. Den ger en långvarig och intensiv hosta. Kikhostan sprids lätt inom familjen och i skolklasser. Både barn och vuxna och även tidigare vaccinerade kan insjukna i kikhosta.  För de allra flesta går ändå kikhosta över av sig själv. Små barn (yngre än ett år, ofullständigt vaccinerade barn) är speciellt utsatta. Hos dem kan kikhosta bli mycket allvarlig, till och med livshotande. De behöver oftast vård på sjukhus.
 
Symtom
Kikhosta börjar med vanliga förkylningssymtom: hosta, ont i halsen, nästäppa, lite feber. Hostan förvärras så småningom till hostattacker, då barnet kan tappa andan och ett väsande, pipande ljud (= kikning) kan höras vid inandning. Hostattackerna kan ge yngre barn andningsuppehåll. Hos vuxna och tidigare vaccinerade är symtomen lindrigare.
 
Smitta
Kikhosta smittar via droppsmitta – direktkontakt med sekret från den insjuknades luftvägar. Inkubationstid är 1 - 3 veckor. Smittsamheten är störst i början. Kikhosta är även smittsamt vid lindrigare symtom, trots att du är vaccinerad eller har haft kikhosta tidigare. Undvik kontakt till små barn yngre än ett år om du misstänker kikhosta.
 

Hur vet jag att jag är vaccinerad?

 • Kontrollera Ditt vaccinationskort eller
 • Om Du redan vet att Du har fått alla barndomstidens vaccinationer – är Du vaccinerad
 • Du är vaccinerad – inga nya vaccinationer behövs
 

Sök omedelbart vård

 • Om Ditt barn är yngre än ett år och har hosta med kikningar
 • Jouren tfn (06) 786 1333
Kontakta 
Kontaktuppgifter
 • Telefonrådgivningen Malmska tfn (06) 786 1333
 • Telefonrådgivningen Nykarleby tfn (06) 786 2701
 • Barntelefonrådgivningen tfn (06) 786 1234
Kontakta då
 • Du är ovaccinerad/ofullständigt vaccinerad för kikhosta
 • Du misstänker att Du som vuxen eller Ditt barn har symtom som tyder på kikhosta
 • Ditt barn är yngre än ett år och har utsatts för kikhostasmitta
 • Du som vuxen har misstänkt kikhosta och umgås med barn yngre än ett år
 • Du är gravid över vecka 36 och har utsatts för kikhostasmitta

Tilläggsinformation

 


Uppdaterad 9.1.2018