Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

 (186 kb)

Hälso- och sjukvård

 
Allmänt
Staden Jakobstad är från och med år 2010 värdkommun för social- och hälsovården i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
 
Primärhälsovårdens öppenvård och allmänmedicinska avdelning, munhälsovårdens olika mottagningar, mentalvårdens mottagning och dagavdelning, närspecialsjukvården vårdavdelningar och polikliniker, samt stödfunktioner för vården ss. röntgen, laboratorium och terapeuter bildar tillsammans en helhet som ger en bred palett hälso- och sjukvårdstjänster för regionens befolkning. Verksamhetens omfattning framgår av organisationsschemat (länk nedan) och av de olika mottagningarnas och specialiteternas sidor.
 
 
 
Verksamhetsidé  och målsättning
Hälso- och sjukvården inom värdkommunens social- och hälsovårdsverk producerar kvalitativt högtstående och kostnadseffektiva tjänster – förebyggande hälsovård, människonära och flexibel primärvård samt akut och elektiv specialsjukvård för befolkningen i Jakobstadsregionen. Specialsjukvårdens tjänster erbjuds även kommuner utanför upprätthållarkommunernas område. Service ges på båda språken.
 
Malmska jourmottagning håller öppet dygnet runt alla dagar tfn (06) *786 1111
Telefonrådgivning, Malmska tfn (06) 786 1333
 
Nykarleby hvc-mottagning är öppen måndag - fredag kl.  8 - 16. Telefonrådgivning tfn (06) 786 2701.
 
 
 
Närmare uppgifter
  • Finns under respektive enhet eller i telefonkatalogen
  • Social- och hälsovårdsverkets telefonväxel (06) *786 1111 ger även närmare upplysningar om tidsbokning och telefontider

 

Organisationsstruktur
Hälso- och sjukvård  (på sid 2)

 

 
Ansvarspersoner Kontaktuppgifter
Chefsläkare
Pia-Maria Sjöström

Tfn (06) 786 2001
Telefonväxel (06) *786 1111
pia-maria.sjostrom

Chef för vårdarbetet
Lis-Marie Vikman
Tfn (06) 786 2300
Telefonväxel (06) *786 1111
lis-marie.vikman
 
 
 
 
 

Uppdaterad 21.6.2016