Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

 (198 kb)

Miljöhälsovård

 
Hälsoinspektion
Hälsoinspektionens uppgift är att övervaka, förebygga och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön samt informera invånarna inom Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre om hur man kan skydda sig mot olägenheter. Hälsoinspektionen har också uppgifter gällande djurens välmående. Verksamheten grundar sig på föreskrifter, lagar och stadgar samt är en del av den förebyggande hälsovården.
 
Veterinärvård
Veterinärvårdens uppgift är att upprätthålla en god basveterinärvård och brådskande vård för samarbetsområdets nytto- och sällskapsdjur. Därutöver sköter veterinärerna djurskyddsärenden och myndighetsgranskningar av djurstall. Även köttbesiktning hör till veterinärens arbetsbild.
 
 
Organisationsstruktur
Miljöhälsovård (på sid 5)
 
 
Kontaktuppgifter
Besöksadresser
Ekovägen 11, Jakobstad
 
Post- och faktureringsadress
Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket
Miljöhälsovård
Pb 111, 68601 JAKOBSTAD
 
Telefon
Telefonväxel Jakobstad (06) *786 1111
Fax Jakobstad (06) 786 1569
 
 
E-post
 
 
 
 
Ansvarspersoner Kontaktuppgifter
Chef för miljöhälsovården
Marit Björkstrand

Tfn (06) 786 1557
GSM 050 5022049
marit.bjorkstrand

 
 
 
 
 
 
 
Uppdaterad 27.5.2013