Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

 (41 kb)

 

FPA info

 

Privattandvårdens ersättningar

 

Du får ersättning för tandvårdskostnader för undersökning, vård och behandling av mun och tänder hos privattandläkare samt fr.o.m. 1.1.2010 hos mynhygienist på basis av tandläkarremiss. Du får också ersättning för nödvändiga laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar. FPA ersätter också en del av dina läkemedelskostnader och resor i anslutning till den ersättningsgilla tandvården.

Fr.o.m. 1.1.2010 ersätter FPA också vård och behandling hos självständigt yrkesutövande munhygienist då vården eller behandlingen har ordinerats av en privattandläkare. För munhygienistarvoden gäller en egen ersättningstaxa.

FPA ersätter inte

  • avgifter för kommunal tandvård
  • kostnader för protetiska åtgärder, lösgommar/avtagbara proteser eller
    protesreparationer, tandkronor-, -broar eller -implantat
  • kostnader för tandtekniskt arbete
  • kostnader för tandreglering (endast i undantagsfall)
  • tandvårdskostnader för tid då patienten vårdats på offentligt sjukhus eller på offentlig anstalt.

 
 

Privattandläkare i Jakobstad och Nykarleby

 
 
 
 
Sommaren 2015 - riktgivande lista, med reservation för förändringar
 
Privatmottagningarna_Sommaren_2015.pdf
Privatklinikerna på sommaren 2015 - Yksityisklinikat kesällä 2015
 
 
***
 
 
 
Tandläkarmottagning Bredbacka & Cederberg
Stefan Bredbacka och Greger Cederberg
Alholmsgatan 5, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 723 4530
.
 

Hagens Dental Team
Eva Hagen
Storgatan 17, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 723 6445
.
 

Tandklinik Rytivaara / Complet Odont
Pentti och Eija Rytivaara, Marjaliina Bäck, Leena Leppälä
Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad
Telefon 050-338 7781
.
 
 

Tandklinik / Hammasklinikka BG Dahlbacka
Bo-Gustav Dahlbacka,  munhyg. Viola Enström
Salutorget 2 A 4, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 724 6092
Telefon / munhyg 044-7471741
.
 
 
 
Tandklinik / Hammasklinikka Anders Virtanen
Salutorget 2
68600 JAKOBSTAD
Telefon 723 1092
.
 
 

Sirudent Tandklinik
Sirpa Kaivosoja-Ollikkala
Kvarnbacksgatan 5, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 723 6321
.
 
 

Tandklinik Mats Moisio
Mats Moisio, Mika Kivilehto, Karin Björklund
Runebergsgatan 11, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 724 5226
.
 
 

Tandklinik Bibi Dental
Duy Nguyen
Storgatan 14, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 723 0202
.
 
 
Tandläkare Stefan Nyman
Alholmsgatan 5 bst. 4, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 044-363 5181 (kl. 8-9) 
 

Kustens Tandläkare i Jakobstad Magnus Finne
Rådhusgatan 23, 68600 JAKOBSTAD
Telefon 724 8466
.
 
 
 

Tandläkare Kenneth Nygård
Kenneth Nygård
Topeliusesplanaden 12 B, 66900 NYKARLEBY
Telefon 722 0414
 
 
 
Tandklinik J.-O. Hedman
Jan-Ole Hedman
Topeliusesplanaden 12 B 10, 66900 NYKARLEBY
Telefon 722 0414
 
 

Tandklinik SLOTTE Ab
Nina Slotte, Siv Westerlund
Sollefteågatan 8, 66900 NYKARLEBY
Telefon 045-2519510
.
 

 
 
I Kronoby

 
Tandklinik Dentina
Tina Granbacka
Kyrkvägen 6, KRONOBY (c:a 25 km från Jakobstad)
Telefon 050-337 9140
.