Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Start
För patienter kunder och klienter
För personal, yrkesverksamma och studerande
Om oss
Social- och hälsovårdsverket
Kontaktuppgifter
Respons
epost
zoom out zoom in

Start -> För patienter kunder och klienter -> Fråga råd - Boka tid!
-> Dina rättigheter -> Kösituation och väntetider
  Sök
ctrl F
  print Utskrift   

Större text ctrl +
Mindre text ctrl
-

 
 
Kösituation och väntetider
 
 
 
 
Hälso- och sjukvårdens kösituation
I hälso- och sjukårdslagen finns stadgat om vårdgaranti, dvs inom vilken tid patienten bör få vård.  Vårdgarantin gäller ickebrådskande vård och utredning och behandling av en ny sjukdom, kontrollbesök- och undersökningar omfattas inte.
 
En patient ska vardagar under tjänstetid omedelbart (inom 5 minuter) kunna få kontakt till hälsovårdscentralen. Ifall inte en bedömning av vårdbehovet kan göras direkt (på mottagningen eller per telefon), ska det göras senast inom 3 vardagar från det att patienten tog kontakt. Inom primärhälsovården ska ickebrådskande vård ordnas inom 3 månader, inom munhälsovården ska vården påbörjas inom 6 månader.

För undersökning och behandling inom specialsjukvården krävs i allmänhet  remiss. Bedömning av vårdbehovet inom specialsjukvården ska påbörjas inom 3 veckor från det att remissen anlände till sjukhuset. Ifall det behövs undersökningar innan vården kan påbörjas ska dessa göras inom 3 månader från det att remissen anlänt till sjukhuset. Själva vården eller behandlingen ska påbörjas senast inom 6 månader från det att remissen behandlades. När det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga under 23 år ska dock vården ordans inom 3 månader.
 
I menyn finns hälso- och sjukvårdens väntetider för ickebrådskande vård. Uppgifterna uppdateras 3 ggr/år.
 
 
 
 

Uppdaterad 2.2.2017