Äldreomsorg

Valen har fastställts av chefen för äldreomsorg, servicechefen eller överskötaren.

Januari 2018 - 19.11.2018
Av tekniska orsaker har inga val till befattningar meddelats via hemsidan. 

Val av avdelningsskötare, Nykarleby vårdavdelning - Val 01/2018
En tjänst som avdelningsskötare med första placering på Nykarleby vårdavdelning har varit lediganslagen att sökas till 5.1.2018, den förlängda ansökningstiden gick ut 26.1.2018. Inom utsatt tid inkom tre (3) ansökningar. Regina Jaskari väljs till tjänsten som avdelningsskötare med första placering på Nykarleby vårdavdelning.

Val av närvårdare, Nykarleby vårdavdelning - Val 16/2017
En deltidsbefattning (0,75%) som närvårdare utanför bemanningen med första placering på Nykarleby vårdavdelning har varit ledig att sökas senast 12.11.2017. Mikaela Backlund-Högdahl väljs till deltids närvårdarbefattningen utanför bemanningen från 1.1.2018.

Val av närvårdare Pedersöre hemvård - Val 15/2017
Sju (7)deltidsbefattningar som närvårdare har varit lediganslagna att sökas senast 12.11.2017. Totalt 45 ansökningar inlämnades inom utsatt tid.  Lena Östman väljs till 0,75% befattning som närvårdare, med första placering Pedersöre hemvård.

Val av närvårdare, Jakobstad hemvård - Val 13, 14/2017
Sju (7)deltidsbefattningar som närvårdare har varit lediganslagna att sökas senast 12.11.2017. Totalt 45 ansökningar inlämnades inom utsatt tid.  Cindy Kivelä och Sofia Söderholm väljs till 0,78% befattningarna som närvårdare, med första placering Jakobstad hemvård. 

Val av närvårdare Larsmo hemvård - Val 11, 12/2017
Sju (7)deltidsbefattningar som närvårdare har varit lediganslagna att sökas senast 12.11.2017.  Totalt 45 ansökningar inlämnades inom utsatt tid. Annika Eklund och Elisabet Sundström väljs till 0,76% befattningar som närvårdare, med första placering Larsmo hemvård.

Val av närvårdare Nykarleby hemvård - Val 9, 10/2017
Sju (7)deltidsbefattningar som närvårdare har varit lediganslagna att sökas senast 12.11.2017. Totalt 45 ansökningar inlämnades inom utsatt tid. Malin Aspfors-Häger och Cecilia Kock väljs till 0,75% befattningar som närvårdare, med första placering Nykarleby hemvård.

Val av föreståndare Björkbacka/Solbacken - Val 08/2017
En tjänst som föreståndare med första placering Björkbacka/Solbacken har varit lediganslagen att sökas senast 10.10.2017.  Inom utsatt tid sökte sju (7) personer tjänsten. Kari Pihlajamäki väljs till tjänsten. 

Närvårdare - Val 07/2017
En poolbefattning 75% med första placering på Purmohemmet har varit lediganslagen att sökas senast 25.8.2017. Inom utsatt tid sökte åtta personer befattningen. Erika Ahlvik väljs till befattningen. 

Sjukskötare - Val 06/2017
En befattning som sjukskötare med första placering på Björkbacka har varit lediganslagen att sökas internt senast 17.8.2017. Inom utsatt tid sökte tre personer.  Soili Lehtinen väljs till befattningen.

Närvårdare - Val 05/2017
En befattning som närvårdare (75%) med första placering på Pedersheim, Selma-avdelning har varit lediganslagen att sökas senast 17.8.2017. Inom utsatt tid sökte 11 personer. Maria Wärn väljs till befattningen. 

Närvårdare - Val 04/2017
En befattning som närvårdare med första placering på Hagalund har varit lediganslagen att sökas senast 12.5.2017. Inom utsatt tid sökte tre personer. Sjöblom Linda väljs till befattningen.

Rehabiliterande skötare - Val 03/2017
En befattning som rehabiliterande skötare med första placering på Björkbacka och har varit lediganslagen att sökas senast 12.5.2017. Inom utsatt tid sökte åtta personer. Lena Finell väljs till befattningen.

Sjukskötare - Val 02/2017
En befattning som sjukskötare till Sandlunden har varit internt lediganslagen att sökas till 28.2.2017. Inom utsatt tid sökte en person befattninge. n Malin Granholm väljs till befattningen. 

Närvårdare - Val 01/2017
En befattning som närvårdare med första placering på Nykarleby vårdavdelning har varit lediganslagen att sökas internt senast 28.2.2017. Inom utsatt tid sökte fyra personer befattningen. Birgitta Nygård väljs till befattningen.

Senast uppdaterad 19.11.2018