Jouren

Coronavirus

Barnjour för 0 - 16 åringar

Nödsituation

ring genast nödnumret 112

Vid livshotande situationer måste du handla snabbt. Om du misstänker att någon drabbats av nedannämnda symptom skall du genast ringa nödnummret. (Läs mera hur du ringer till nödnumret.)

Livshotande situationer

 • hjärninfarkt/-blödning (stroke) eller störningar i hjärnans blodcirkulation (TIA)
 • hjärtstillestånd eller svåra bröstsmärtor, med kallsvett och kraftlöshet
 • andningsstillestånd eller kraftig andnöd, personen kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
 • medvetslöshet
 • personen andas inte, du lyckas inte väcka personen
 • huvudskada som följs av sänkt medvetandenivå eller medvetslöshet
 • förlamningssymptom, såsom plötsligt slapp extremitet eller talsvårigheter
 • krampanfall som inte går över
 • blödningar förorsakade av stora skador
 • trafikolycka och andra allvarliga olycksfall
 • fall från hög höjd

Brådskande situation

Jakobstad 06 786 1333
Nykarleby 06 786 2701

Vid brådskande situationer - inte direkt livsfara, men det kräver vård samma dag.

 • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre tfn 06 786 1333
 • Nykarleby tfn 06 786 2701
 • Ifall du känner dig osäker ska du ringa nödnumret 112.

I telefonen får du hjälp och råd av en sjukskötare som gör vårdbedömning.

Symptom som kräver brådskande bedömning eller vård

 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • svår buksmärta
 • plötslig och betydligt nedsatt allmäntillstånd
 • riklig blödning
 • ny rytmstörning
 • feber hos barn under 3 månader

Situationer som kan kräva jourbesök

Jakobstad 06 786 1333
Nykarleby 06 786 2701

Vid situationer som kan kräva jourbesök, men som eventuellt kan vänta några timmar eller till nästa dag.

 • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre tfn 06 786 1333
 • Nykarleby tfn 06 786 2701

Symptom som kan kräva jourbesök

 • 4.e dagen feber över 38C, även om andra symptom saknas
 • magsjuka, vuxna endast om hen inte får tillräckligt med vätska eller om personen har annan grundsjukdom
 • kraftig öronvärk
 • fortgående näsblod
 • litet sår, krosskada, muskelbristning
 • misstanke om benbrott i övre eller nedre extremiteter
 • ögonsymptom, ögoninflammation
 • urinstopp, urinvägsinfektion
 • riklig gynekologisk blödning
 • kraftig buksmärta
 • yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre
 • överkänslighet med utslag
 • lokal hudinfektion
 • sinnesförvirring, hallucinationer, svår ångest

Avgift

För ditt besök på jouren fakturerar vi en besöksavgift. Länk till våra avgifter finns i vänstra kanten.

Har du frågor, ta kontakt!

Jourens telefonnumror och länk till övriga kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

Taggar

Jouren
Akuten
Första hjälp

Senast uppdaterad 21.06.2021