Agera så här i en krissituation

Genom att ladda ned appen 112 Suomi till din smarttelefon och ringa 112 via appen ges koordinater till din position direkt till Nödcentralen.

Källa: Röda korset

Appen fungerar även på svenska (automatiskt enligt telefonens språkinställningar eller genom att ändar inställningarna)

Nödnummer 112

Säkerhetstavlan hjälper dig att handla rätt

En stor del av alla olyckor händer hemma eller på stugan. Ändå är det få gäster som kan vid behov berätta åt nödcentralen sin exakta address, för att inte tala om koordinater. Röda Korset har sammanställt en sk. säkerhetstavla som du kan kan ha till din hjälp och som försäkrar att professionell hjälp hittar fram då det behövs. Ifall du inte känner till koordinterna kan du kolla dem på nödcentralens hemsida

Första hjälpen

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen? Om inte så är det hög tid att söka sig till en första hjälpkurs eller läsa anvisningarna för de vanligaste nödsituationerna.

Förkortningen ICE – kontakt till din anhörig i din mobil

Ibland kan det vara problematiskt att få tag på anhöriga till en person som pga av sitt tillstånd är oförmögen att kommunicera. Då kan man använda sig av ICE förkortningen = In Case of Emergency, vilket innebär att man sparar den anhörigas telefonnummer i mobilens adressbok under denna förkortning. Det kan vara speciellt nyttigt vid utlandsresor för annars kan hjälparna ha svårt att tolka finländska termer på namnlistan.

Psykiskt stöd vid kris- och olyckssituationer

Kriser och olyckshändelser kan upplevas som uppskakande händelser som är svåra att hantera. Vi reagerar olika och en del klarar sig på egenhand för att kunna gå vidare medan andra har behov av hjälp. Normala reaktioner på onormala händelser går om med tiden. Genom att reagera och gå igenom händelsen i dina tankar eller genom att tala bearbetar du din upplevelse. Det kommer en dag då du har kommit över den upprörande händelsen och du märker att livet går vidare, även om kanske annorlunda än förut

Var kan jag få hjälp?

Läs mera om Krissituationer

Senast uppdaterad 08.05.2020