Jakobstads kristeam

Medlemmar i Jakobstads kristeam

Namn, titel

Jenny Grönroos, koordinator i Jakobstad, psykolog
Camilla Forsander, psykolog
Catharina Englund, sjukhuspräst
Karin Häggblom-Forsman, sjukskötare
Linn Holmgård, psykolog
Jenny Keituri, psykolog
Kristina Niemi-Nikkola, sjukskötare
Marina Stenhäll, sjukskötare

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 11.05.2021