Känslor och tankar de närmaste veckorna

Till dem som drabbats av en uppskakande händelse

  • Oro, rastlöshet, irritation och ilska. Nerverna är på bristningsgränsen och man mister lätt  tålamodet. 
  • Ångest, apati och depression.
  • Motstridiga känslor. Man kan t.ex. känna lättnad över att man klarat sig, men också ha skuldkänslor för att man hade turen på sin sida, att man klarade sig. 
  • Större sårbarhet. Man tar lätt illa vid sig och misstolkar oftare sina medmänniskor. 
  • Minnesbilder från händelsen återkommer med jämna mellanrum och väcker fortfarande starka känslor.
  • Minnes- och koncentrationssvårigheter.
  • Man reagerar på ljud, lukter och annat som påminner om händelsen.

Källa: "Du har varit med om en uppskakande händelse", sammanställd av FRK m.fl. och Jakobstadsregionens krisgrupp

Senast uppdaterad 18.05.2018