Krishjälp erbjuds av

  • Hälsovårdscentraler och sjukhus
  • Krisgrupper
  • Mentalvårdsbyråer
  • Arbetshälsovård
  • Familjerådgivningar
  • Socialbyråer
  • Församlingar
  • Kris- och sorgebearbetningscenter
  • Organisationer  

Offentlig service i Jakobstadsregionen

Riksomfattande jourtelefoner

Vid storolyckor

  • Kristelefon för psykosocialt stöd vid storolyckor tfn 06 786 2348 och 06 786 2349. OBS! Dessa tas i bruk endast vid storolyckor.

Källa: Du har varit med om en uppskakande händelse,  sammanställd av FRK m.fl. och Jakobstadsregionens krisgrupp

Senast uppdaterad 05.05.2021