Tips

Till dem som drabbats av en uppskakande händelse

 • Kom ihåg att äta och dricka. Försök sova, helst på natten.
 • Fortsätt att arbeta med rutinartade uppgifter, att koncentrera sig på mera krävande uppgifter kan vara svårt. Berätta för chefen och arbetskamraterna vad som hänt.
 • Motionera gärna. Det hjälper en att orka bättre, ger ofta en känsla av avslappning
 • Vistas gärna i naturen. Det är bra att ägna sig åt hobbyer, om det är möjligt.
 • Det kan ibland vara lättare att uttrycka sina känslor genom att göra något, t.ex. rita, måla, skriva, musicera, motionera, hugga ved eller baka.
 • Undvik isolering, åtminstone långvarig.
 • Använd alkohol och lugnande medel med måtta.
 • Berätta vad du varit med om, vad som hände och vad du gjorde. Berätta också vad du tänkte och kände vid  olyckshändelsen och efter den. På det sättet bearbetar man sina upplevelser.
 • Minns att dina reaktioner är normala. Acceptera att man kan ha en del ”konstiga” känslor och tankar. Att gråta brukar lätta.
 • Lyssna till dina närstående, de har också påverkats av händelsen.
 • Träffa andra som gått igenom samma upplevelse. Prata om händelsen, tankar om den döde. Även sådana som varit med om liknande händelser kan ge välbehövligt stöd.
 • Återvänd till olycksplatsen, t.ex. i sällskap av närstående.

Så småningom avtar intensiteten i dessa normala reaktioner, som utlösts av den uppskakande händelsen.  Ibland kan de på nytt ge sig till känna, även efter en längre tid.  Det första året efter händelsen, då man första gången genomlever  högtider, semestrar mm utan den kära personen, brukar vara svårast. En del behöver mera ”ledsenstunder”, andra mindre. Det underlättar för anhöriga, vänner och bekanta om man berättar för dem hur man har det och vad man önskar hjälp med.
 
Ganska snart efter den svåra händelsen (oftast dagen efter) kontaktas de drabbade av ortens krisgrupp,  och också ofta av arbetshälsovården om olyckan skett på en arbetsplats. De drabbade erbjuds krishjälp i form av en gruppmetod. Ett par uppföljningssamtal erbjuds. Ibland kan de drabbade även vara i behov av indivuduella samtal, kanske  över en längre tid. Då är det andra instanser än krisgruppen som erbjuder hjälp.  

 
Källa: Du har varit med om en uppskakande händelse,  sammanställd  av FRK m.fl. och Jakobstadsregionens krisgrupp

Senast uppdaterad 25.06.2018