Pandemi

Coronavirus

Influensa är en virusinfektion i de övre luftvägarna (typ A eller B). Influensa smittar i nära kontakt med insjuknade personer, via händerna när man snyter sig eller via droppsmitta när man hostar, nyser. Typiska influensasymptom är bl.a. hög feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta, snuva och hos barn kan dessutom även magbesvär förekomma. Friska personer tillfrisknar inom 1 - 2 veckor med vila och symptomlindring, men hos äldre personer, småbarn och hos personer med  kroniska sjukdomar kan influensa ge allvarliga komplikationer. Därför rekommenderas att personer, som hör till någon riskgrupp låter vaccinera sig i samband med årlig vaccinationskampanj. Influensa A- och B-virus orsakar årligen epidemier mellan december - april.  
 
En influensapandemi innebär att en ovanligt kraftig våg av en ny typ av influensa A-virus sprider sig i snabb takt över hela världen, t.ex. svininfluensa (H1N1). Influensapandemierna brukar förekomma med några årtiondens mellanrum. Pandemierna orsakar betydligt fler insjuknanden och dödsfall än de årliga influensaepidemierna.
 
Du kan förebygga influensa genom att

  • ofta tvätta händerna, speciellt när du har snytit dej 
  • hosta, nysa i armvecket eller i pappersnäsduk, som du sätter direkt i en avfallspåse
  • tvätta händerna innan du rör vid mun, näsa, ögon
  • undvika kontakt med personer som du vet är sjuka, undvika kontakt med andra när du själv är sjuk
  • undvika att ta i hand eller vistas i stora folksamlingar under en pågående säsonginfluensa-epidemi 
  • låta vaccinera dej

Anvisningar

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 08.05.2020