Adoptio

Adoptio on oikeudellinen toimenpide, jonka vahvistamisella lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa.

Adoptio on purkamaton. Se on mahdollista 25 vuotta täyttäneille aviopuolisoille tai yksin eläville.

Perheen sisäisessä adoptiossa lapsen voi adoptoida 18 vuotta täyttänyt. Perheen sisäisestä adoptiosta on kyse silloin, kun adoptoitava on lapseksi ottajan puolison lapsi.

Adoptiolain mukaan adoptionhakijan tulee olla täyttänyt 25 vuotta. Jos adoptoitava on alaikäinen, hakija ei saa olla 50 vuotta vanhempi. Tästä määräyksestä voidaan poiketa vain erityisissä poikkeustapauksissa.

Kansainvälisissä adoptioissa lapsen kotimaa voi asettaa hakijoille lisäedellytyksiä.

Miten adoptoida lapsi kotimaasta tai ulkomailta?

Adoptioneuvonta on välttämätöntä sekä lapsen luovuttamista harkitseville että adoptiolasta toivoville ennen kuin adoptiosuhde voidaan vahvistaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa adoptioneuvonta on välttämätöntä.

Lapsen omilla vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa luovuttamisesta adoptoitavaksi. Lapsen biologisella äidillä on synnytyksen jälkeen kahdeksan viikon harkintaaika ennen kuin hän voi allekirjoittaa suostumuksensa adoptioon. Myös isän suostumus tarvitaan, jos lapsi on syntynyt avioliitossa tai lapsen isyys on vahvistettu.

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 28.06.2018