Ero

Kun lapsiperheessä erotaan, tärkeimpiä käytännössä hoidettavia asioita ovat parisuhteen purkaminen, lapsen huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta päättäminen sekä omaisuuden jakaminen. 

Avioero ja avoero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta, ja sen voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avoliiton purkaminen tapahtuu avopuolisoiden keskinäisellä päätöksellä, ilman viranomaistoimia.

Yhteistyövanhemmuus ja lasta koskevat sopimukset

Lapsen selviäminen vanhempien eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat selviävät keskinäisistä ristiriidoistaan. Jos vanhemmat oppivat suhtautumaan toisiinsa myönteisesti ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa, se suojaa lasta ja auttaa häntä ylläpitämään kiinteää suhdetta kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien on tärkeää hakea mahdollisimman varhain apua yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan.

Lapsen asiat järjestetään samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä avio- vai avoero. Vanhempien tulee sopia alle 18-vuotiaan lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Kunnilla on lastenvalvojat, joiden tehtävänä on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös, ja lastenvalvoja arvioi lapsen etua samoilla perusteilla kuin tuomioistuin.

Jos vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen asioista, päätetään niistä tuomioistuimessa. Asian selvittämiseksi tuomioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta olosuhdeselvitystä. 

Omaisuuden jakaminen

Kun avioeroa koskeva asia on tullut tuomioistuimessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakamista. Omaisuuden jakamiseen liittyvä sääntely koskee vain avioliiton purkamista.

Ero saattaa olla raskas prosessi ja tuoda mukanaan suuria muutoksia. Tukea saa perheneuvonnasta ja muilta asiantuntijoilta.

Ota yhteys lastenvalvojaan, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat varata ajan lastenvalvojalle!

Lue lisää:

 

Viimeksi muokattu 29.12.2020