Isyyden vahvistaminen

Mikäli äitiys tai isyys tunnustetaan raskauden aikana äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona niin henkilöstä joka on tunnustanut isyyden/äidityden tulee automaattisesti lapsen huoltaja asiakirjan vahvistamisen jälkeen, tällöin erillistä sopimusta huoltajuudesta ei tarvita.

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Lastenvalvoja lähettää kutsun äidille lapsen syntymän jälkeen.

Jos vanhemmuus tunnustetaan vasta lapsen syntymän jälkeen, lapsen synnyttänyt äiti on yksin lapsensa huoltaja. Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona huollosta myös lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen vanhempansa välinen sukulaisuussuhde. Vanhemmuuden vahvistumisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa myös toisen vanhemman sukunimi, ja vanhemmalle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös vanhempaan ja hänen puoleisiin sukulaisiin. Jos vanhempi kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään lapsen syntyessä, on lapsen edun mukaista tehdä elatussopimus muualla asuvan vanhemman elatusvastuusta lapseen nähden isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Miehellä on oikeus tunnustaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vaikka äiti ei olisi käynnistänyt isyysselvittelyä.

Jos isyys on epäselvä

Jos miehen isyys on epäselvä otetaan DNA-näyte lastenvalvojan luona.

Jos isä on yhteistyöhaluton, voidaan äidin tai alaikäisen, 17 vuotta täyttäneen lapsen halutessa suorittaa isyysselvittely käräjäoikeudessa. Yli 15-vuotiaalla lapsella on oikeus kieltää isyyden selvittäminen. 

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 16.11.2020