Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitaja työskentelee oppilaan/opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Laaja-alaista työtä tehdään yhdessä huoltajan, koulun henkilöstön ja muiden ammattiryhmien kanssa. Työ voi koskea esim. kiusaamista, huumeiden käyttöä tai kouluympäristön turvallisuutta.

Oppilashuoltoryhmät

Kaikissa kouluissa on oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Ryhmässä keskustellaan yleisestä terveydestä koulussa.

Ryhmään kuuluu rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, opettajien edustaja, vanhempien edustaja sekä oppilaiden/opiskelijoiden edustaja. 

Kiusaaminen

Koulussa ei saa esiintyä kiusaamista! Jos koet että sinua kiusataan, sinä tai vanhempasi voitte ottaa yhteyden koulun henkilöstöön tai kouluterveydenhoitajaasi. Kaikissa kouluissa on kiusaamisen ehkäisysuunnitelma (kuntakohtainen), ja joissakin kouluissa on kiusaamisen vastainen tiimi, joka tulee tarvittaessa mukaan auttamaan.

Päihteet/ huumeet

Jos sinulla tai vanhemmillasi on kysyttävää päihteistä ja riippuvuudesta, voit pyytää neuvoja ja apua kouluterveydenhoitajalta. Kouluterveydenhoitaja kartoittaa päihteiden käyttöä ja noudattaa Päihdesuunnitelmaa. Koulussa voidaan myös tehdä huumetestejä vanhempien suostumuksella. Lue lisää päihteistä ja riippuvuudesta riippuvuushoitoklinikan sivuilta ja omahoitosivuiltamme, joiden kautta voit myös tehdä riippuvuustestin.

Maksut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja riippuvuushoitoklinikan käynnit ovat maksuttomia. Perimme 18 vuotta täyttäneiltä maksun terveyskeskuksen koululääkärin vastaanotolle varatuista käynneistä.

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 16.11.2020