Tarvitsetko muuta apua

Kouluterveydenhoitajat tekevät yhteistyötä sekä oman organisaation että muiden tahojen eri ammattiryhmien kanssa.

Kouluterveydenhoitajalta voit saada lähetteen tai hän voi järjestää yhteydenoton mm. lasten toimintaterapeutille, lasten fysioterapeutille, ravitsemusterapeutille, koulupsykologille, eksuaalineuvojalle ja ehkäisyneuvontaan, Fiilis nuorisoasemaan, lasten- ja nuorisopsykiatrian vastaanotolle sekä Fredrika-klinikalle (syömishäiriöhoito).

Silmälääkäri

Kouluterveydenhoitaja tarkastaa näkösi terveystarkastuksissa vuosiluokilla 1, 5 ja 8 sekä ennen kutsuntaikäisten terveystarkastusta. Näkö tarkastetaan myös, jos sinä, vanhempasi tai opettajasi epäilette näkösi heikentyneen, kärsit päänsärystä tai sinulla on oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa voit saada kouluterveydenhoitajalta maksusitoumuksen silmälääkärissä käyntiä varten.

Maksut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Laskutamme 18 vuotta täyttäneiltä maksun terveyskeskuksen koululääkärille varatuista käynneistä

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 18.05.2020