Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Ota yhteys lapsiperheiden sosiaalityöhön, kun tarvitset apua ja toivot, että tilanteesi kartoitetaan. Sekä vanhemmat että lapset voivat ottaa yhteyden. Kyseessä voi olla perheen kriisi, uupumus, vaikeudet kotona tai koulussa, huoli lapsen voinnista ja perheen jaksamisesta. Yhdessä henkilöstön kanssa selvitetään, mitkä tukimuodot voisivat olla sopivia ja miten perheen omia voimavaroja voidaan vahvistaa.

Sosiaalityö ja -ohjaus käsittävät mm. seuraavan

  • ohjaus ja neuvonta
  • palveluista tiedottaminen ja palvelujen piiriin ohjaaminen
  • eri palvelumuotojen myöntäminen, esim. perhetyö, tukiperhe
  • tuki ja neuvonta käytännön asioiden hoitamisessa
  • tuki äkillisessä elämäntilanteen muutoksessa, esim. avioero tai perheenjäsenen sairastuminen
Viimeksi muokattu 27.04.2020