Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on mahdollisuus saada tilapäistä kotipalvelua kuormittavissa elämäntilanteissa, esim.

 • vanhemman uupumus tai sairaus
 • lapsen sairaus
 • vaikea raskaus, synnytys
 • vamma tai muu vastaava toimintakykyä heikentävä syy
 • perheen erilaiset kriisitilanteet

Kotipalvelu tukee vanhemmuutta tarjoamalla apua lastenhoitoon ja käytännön arkiaskareisiin. Kotipalvelutarpeen kartoituksen lähtökohtana on perheen yksilöllinen tilanne/tarve.

Kotipalvelua voidaan antaa tilapäisesti tai pidemmän aikaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Maksu perustuu perheen tuloihin, perheenjäsenten määrään ja kotipalvelukäyntien määrään.

Kotipalvelua ei myönnetä seuraaviin:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu ja luennoilla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • pitkäaikainen päivittäinen lastenhoito

Lomake

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 16.11.2020