Perhetyö

Perhetyön painopisteenä on lapsiperheiden varhainen tuki. Perhetyö tarjoaa perheelle tukea vanhemmuuteen, arkirutiineihin ja lasten kasvatukseen. Perhetyötä tehdään pääasiassa perheen kotona. Perheessä työskentely aloitetaan palvelutarpeen arvioinnilla, jossa selvitetään perheen kokonaistilanne. Arvioinnissa käydään läpi mm. vanhempien voimavarat ja pohditaan, missä asioissa vanhempi tarvitsee mahdollisesti lisätukea.

Perhetyö tukee lapsiperheitä maksutta ja voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Perhetyö on järjestelmällistä ja muutokseen tähtäävää. Työtä arvioidaan vähintään puolen vuoden välein. Perhetyön sisältö muokataan perheen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Perhetyö

  • tukee vanhemmuutta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta
  • antaa ohjausta lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa
  • antaa ohjausta perheen arkirutiinien suunnittelussa
  • vahvistaa perheen omia voimavaroja 

Lisätietoa

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 16.11.2020