Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on lähinnä erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjottava sosiaalipalvelu. Tukiperheiden avulla halutaan tukea ja vahvistaa perheiden omia voimavaroja ja kasvatuskykyä sekä edistää lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä.

Tukiperheet ottavat lapsen luokseen sopimuksen mukaisesti, esim. yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperheessä lapsi saa virikkeitä, aikaa, turvallisen arjen ja huolenpitoa.

Kuka voi ryhtyä tukiperheeksi?

Tukiperheinä voivat toimia lapsiperheet, lapsettomat pariskunnat tai yksin asuvat henkilöt. Perheellä tulee olla vakaa sosiaalinen tilanne sekä voimia ja aikaa lapsen vastaanottamiseen.

Tukiperheeltä edellytetään joustavuutta ja kykyä kohdata erilaisuutta sekä halukkuutta sitoutua toimintaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tukiperheen tulee voida työskennellä yhdessä lapsen vanhempien ja perhepalvelun henkilöstön kanssa. Tukiperheille maksetaan hoitopalkkio ja korvaus lisäkuluista.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta kuuluu lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteisiin. Se eroaa tukiperhetoiminnasta siten, että tukihenkilön työpanos kestää muutaman tunnin kerrallaan ja tapaamiset järjestetään joko lapsen kodissa tai hänen lähiympäristössään.

Esitteet

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 16.11.2020