Avohuolto

Jos lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, hänelle laaditaan asiakassuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenevät lapsen tilanne, lapsen ja perheen tuen tarve sekä perheen oma mielipide lapsen tarpeista.

Lastensuojelun avohuollossa on mahdollisuus eri tukitoimiin, esim. perhetyöhön, tukiperheeseen/tukihenkilöön, päivähoitoon sekä lapsen harrastusten tukemiseen.

Lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja lapseen pidetään yhteyttä säännöllisesti hänen tilanteensa ja vointinsa seuraamiseksi.

Viimeksi muokattu 03.11.2020